วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

คติสอนใจ

* ใจดีมีแต่ให้ ใจไร้ชึงการให้คือใจยักใจมาร 
 
* ตั้งใจสูงเกินไป มักทำให้ใจเราท้อแท้
 
* ความเข้าใจ คือหัวใจของการกระทำต่างๆ
 
* อยากสร้างความดี จะต้องมีขันติ ยอมรับคำติได้ ด้วยใจที่สงบได้ จะพบทางออกที่ดีๆ
 
* ชอบแต่คำชม ระวังจะขื่นขมในวันหน้า
 
* ดูชะตาชีวิตในวันหน้า ให้ดูความนึกคิดในวันนี้ทำดีแล้วหรือ
 
* คนเช่นไรก็มักคิดมักพูดไปในทางนั้น
 
* มีดีช่วยแบ่งปัน สร้างความสำพันร์ให้เหนียวแหน้น
 
* ดีไม่กลัว กลัวแต่ไม่ดี มีดีแต่ไม่กลัว กลัวแต่ไม่มีดีอะไรสักอย่าง
 
* เรียนที่โรงเรียนไหน ก็ไม่เท่าเรียนที่จิตใจของตน
 
* ยึดไว้ไม่วาง จ้างใครก็ช่วยไม่ได้ (นอกจากตน)
 
* รู้แล้วกับไม่ทำ รู้จำกับไม่ปฏิบัติ ก็ได้แต่ปริยัต ไม่เกิดผล
 
* สิ่งดีควรใช้ สิ่งที่ไร้ควรหลีก
 
* เที่ยวไปทั่ว ยังไม่รู้ทั่วถึงความคิดของตนเอง
 
* ไฟนั้นมันเผาตน แต่ยังกังวนที่จะไปดับที่ไหนกันเล่า
 
* เหตุ และผลย่อมที่จะปลนกัน เมื่อมีเหตุ ผลย่อมจะมีแน่
 
* กลัวลูกมันเหนื่อยตนเหนื่อย กลัวลูกมันตายตนจะตายก่อน
 
* ต้นไม้นั้นให้ชีวิต แต่คนยังคิดที่จะทำลาย